• Comisiynydd y Gymraeg yn herio'r Ysgrifennydd Addysg

  ayuda en linea

  Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws yn dweud y dylai'r llywodraeth ymyrryd er mwyn ymateb yn well i'r galw am addysg Gymraeg

 • Prosiect Theatr Genedlaethol 'ar y silff' wedi Brexit

  ayuda en linea

  Dywedodd cyfarwyddwr artistig y cwmni, Arwel Gruffydd, bod canlyniad y refferendwm wedi creu "ansicrwydd" ac yn gosod "heriau ariannol"

 • Oedi yn y chwilio am ddau fachgen yn y môr yng Ngwynedd

  ayuda en linea

  Bydd y chwilio am ddau fachgen aeth ar goll yn y môr ger traeth y Bermo yng Ngwynedd yn parhau yn ddiweddarach

 • Chino y Nacho bring the party to Houston

  ayuda en linea

  Two generation and two worlds of music collided Saturday night as the "Chino y Nacho y Guaco" tour came to the Revention Music Center

 • Dyfodol y safonau iaith yn y fantol?

  ayuda en linea

  Cynlluniau Llywodraeth Cymru i osod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg yn y fantol

 • Adnabod y corff yn y môr ger Y Bermo

  ayuda en linea

  Heddlu Gogledd Cymru'n cadarnhau mai Waseem Mohamed Muflahi yw'r dyn ifanc gafodd ei ddarganfod yn y môr ger Llanaber

 • Gwasanaethau Cymraeg wedi'u 'gwanhau' gan Lywodraeth y DU

  ayuda en linea

  Comisiynydd y Gymraeg yn cyhuddo Llywodraeth y DU o wanhau gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ar ei brif wefan

 • Osborne i wneud Datganiad yr Hydref

  ayuda en linea

  Y Canghellor i wneud y Datganiad Hydref yn Nhŷ'r Cyffredin, am y tro olaf yn y Senedd hon

 • Proms yn y Parc y BBC yn cael ei gynnal ym Mae Colwyn

  ayuda en linea

  Proms yn y Parc y BBC yn cael ei gynnal ym Mae Colwyn gyda llu o berfformwyr rhyngwladol, ond ai bachgen 13 mlwydd oed o Fethesda fydd seren y sioe?

 • Prosiect Theatr Genedlaethol 'ar y silff' wedi Brexit

  ayuda en linea

  Dywedodd cyfarwyddwr artistig y cwmni, Arwel Gruffydd, bod canlyniad y refferendwm wedi creu "ansicrwydd" ac yn gosod "heriau ariannol"

 • 'Tollau Pont Hafren ymhlith y drytaf'

  ayuda en linea

  Pontydd Hafren ymhlith y drytaf i'w croesi yn y byd yn ôl ymgyrchwyr

 • Cyngor Wrecsam yn cymeradwyo strategaeth y Gymraeg

  ayuda en linea

  Cyngor Wrecsam yn cymeradwyo strategaeth ar gyfer y Gymraeg yn y sir am y pum mlynedd nesaf

 • Ffrae iechyd: Rhoi cleifion mewn perygl?

  ayuda en linea

  Cyfarwyddwr y Coleg Nyrsio Brenhinol yng Nghymru yn poeni y bydd y ffrae am y GIG yn rhoi cleifion a staff mewn perygl

 • Osborne i wneud Datganiad yr Hydref

  ayuda en linea

  Y Canghellor i wneud y Datganiad Hydref yn Nhŷ'r Cyffredin, am y tro olaf yn y Senedd hon

 • Dirwyon goryrru yn cynyddu yn y de

  ayuda en linea

  Nifer y gyrwyr sydd wedi derbyn dirwy yn y llysoedd am oryrru yn ne Cymru wedi treblu, yn ôl ffigyrau diweddar y Weinyddiaeth Cyfiawnder

 • Ardal y cefnogwyr: Dim tocynnau ar ôl

  ayuda en linea

  Pob tocyn wedi ei werthu gyfer ardal y cefnogwyr yn Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd ar gyfer y gêm fawr rhwng Cymru a Phortiwgal nos Fercher

 • Dyfodol y safonau iaith yn y fantol?

  ayuda en linea

  Cynlluniau Llywodraeth Cymru i osod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg yn y fantol

 • 'Tollau Pont Hafren ymhlith y drytaf'

  ayuda en linea

  Pontydd Hafren ymhlith y drytaf i'w croesi yn y byd yn ôl ymgyrchwyr

 • Chino y Nacho bring the party to Houston

  ayuda en linea

  Two generation and two worlds of music collided Saturday night as the "Chino y Nacho y Guaco" tour came to the Revention Music Center

 • Gaeaf yn y gogledd // Winter in north Wales

  ayuda en linea

  Tymor y gaeaf yn y gogledd trwy lens y ffotograffydd Geraint Thomas // The winter season in north Wales through the lens of photographer Geraint Thomas

 • Adnabod y corff yn y môr ger Y Bermo

  ayuda en linea

  Heddlu Gogledd Cymru'n cadarnhau mai Waseem Mohamed Muflahi yw'r dyn ifanc gafodd ei ddarganfod yn y môr ger Llanaber

 • Oedi yn y chwilio am ddau fachgen yn y môr yng Ngwynedd

  ayuda en linea

  Bydd y chwilio am ddau fachgen aeth ar goll yn y môr ger traeth y Bermo yng Ngwynedd yn parhau yn ddiweddarach

 • Cymru'n cofio brwydr y Somme

  ayuda en linea

  Bydd nifer o ddigwyddiadau'n cael eu cynnal ddydd Gwener i gofio canrif ers brwydr fawr y Somme yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

 • Y Blaid Werdd: Na i awgrym Wigley

  ayuda en linea

  Arweinydd y Blaid Werdd yng Nghymru wedi wfftio awgrymiadau y dylai eu cefnogwyr bleidleisio i Blaid Cymru mewn etholaethau ble gall y cenedlaetholwyr ennill sedd

 • Cymru'n cofio brwydr y Somme

  ayuda en linea

  Bydd nifer o ddigwyddiadau'n cael eu cynnal ddydd Gwener i gofio canrif ers brwydr fawr y Somme yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

 • Brexit: Llywodraeth y DU yn colli achos llys

  ayuda en linea

  Yr Uchel Lys yn dyfarnu y bydd yn rhaid cynnal pleidlais yn Nhŷ'r Cyffredin cyn y gall Llywodraeth y DU ddechrau'n ffurfiol ar y broses o adael yr UE

 • Y Gwasanaeth Iechyd: Barn y Bobl

  ayuda en linea

  Arolwg barn BBC Cymru yn awgrymu bod bron i hanner pobl Cymru yn meddwl bod y Gwasanaeth Iechyd yma gystal ac y mae yn Lloegr