• Cymru'n cofio brwydr y Somme

  ayuda en linea

  Bydd nifer o ddigwyddiadau'n cael eu cynnal ddydd Gwener i gofio canrif ers brwydr fawr y Somme yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

 • 'Llyfr y mis' yn Gymraeg am y tro cynta'

  ayuda en linea

  Cwmni Waterstone yn cyhoeddi bod llyfr y mis eu siopau yng Nghymru yn gyfrol Gymraeg am y tro cyntaf

 • Y Gwasanaeth Iechyd: Barn y Bobl

  ayuda en linea

  Arolwg barn BBC Cymru yn awgrymu bod bron i hanner pobl Cymru yn meddwl bod y Gwasanaeth Iechyd yma gystal ac y mae yn Lloegr

 • Madison De La Garza as Juanita Solis in Desperate Housewives

  ayuda en linea

  Madison De La Garza played Eva Longoria's onscreen daughter Juanita Solis in Desperate Housewiv Madison is Demi Lovato's younger half-sister Madison is featured in seventeen magazine this month

 • Texas man shoots armadillo, ricochet hits him in the face

  ayuda en linea

  Man took three shots at animal before being struck by his own bullet

 • Dyfodol y safonau iaith yn y fantol?

  ayuda en linea

  Cynlluniau Llywodraeth Cymru i osod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg yn y fantol

 • Osborne i wneud Datganiad yr Hydref

  ayuda en linea

  Y Canghellor i wneud y Datganiad Hydref yn Nhŷ'r Cyffredin, am y tro olaf yn y Senedd hon

 • Houston songwriter honors Emilio Navaira

  ayuda en linea

  JuanTreviño is a respected, prolific songwriter who has written for Michael Salgado, Sólido, David Lee Garza y los Musicales, Jimmy González y Grupo Mazz, Pegasso and many others

 • Cymru'n cofio brwydr y Somme

  ayuda en linea

  Bydd nifer o ddigwyddiadau'n cael eu cynnal ddydd Gwener i gofio canrif ers brwydr fawr y Somme yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

 • Houston songwriter honors Emilio Navaira

  ayuda en linea

  JuanTreviño is a respected, prolific songwriter who has written for Michael Salgado, Sólido, David Lee Garza y los Musicales, Jimmy González y Grupo Mazz, Pegasso and many others

 • 'Llyfr y mis' yn Gymraeg am y tro cynta'

  ayuda en linea

  Cwmni Waterstone yn cyhoeddi bod llyfr y mis eu siopau yng Nghymru yn gyfrol Gymraeg am y tro cyntaf

 • Osborne i wneud Datganiad yr Hydref

  ayuda en linea

  Y Canghellor i wneud y Datganiad Hydref yn Nhŷ'r Cyffredin, am y tro olaf yn y Senedd hon

 • Dirwyon goryrru yn cynyddu yn y de

  ayuda en linea

  Nifer y gyrwyr sydd wedi derbyn dirwy yn y llysoedd am oryrru yn ne Cymru wedi treblu, yn ôl ffigyrau diweddar y Weinyddiaeth Cyfiawnder

 • Dyfodol y safonau iaith yn y fantol?

  ayuda en linea

  Cynlluniau Llywodraeth Cymru i osod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg yn y fantol

 • Madison De La Garza as Juanita Solis in Desperate Housewives

  ayuda en linea

  Madison De La Garza played Eva Longoria's onscreen daughter Juanita Solis in Desperate Housewiv Madison is Demi Lovato's younger half-sister Madison is featured in seventeen magazine this month

 • Adnabod y corff yn y môr ger Y Bermo

  ayuda en linea

  Heddlu Gogledd Cymru'n cadarnhau mai Waseem Mohamed Muflahi yw'r dyn ifanc gafodd ei ddarganfod yn y môr ger Llanaber

 • Ardal y cefnogwyr: Dim tocynnau ar ôl

  ayuda en linea

  Pob tocyn wedi ei werthu gyfer ardal y cefnogwyr yn Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd ar gyfer y gêm fawr rhwng Cymru a Phortiwgal nos Fercher

 • Dyfodol y safonau iaith yn y fantol?

  ayuda en linea

  Cynlluniau Llywodraeth Cymru i osod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg yn y fantol

 • 'Tollau Pont Hafren ymhlith y drytaf'

  ayuda en linea

  Pontydd Hafren ymhlith y drytaf i'w croesi yn y byd yn ôl ymgyrchwyr

 • Y Blaid Werdd: Na i awgrym Wigley

  ayuda en linea

  Arweinydd y Blaid Werdd yng Nghymru wedi wfftio awgrymiadau y dylai eu cefnogwyr bleidleisio i Blaid Cymru mewn etholaethau ble gall y cenedlaetholwyr ennill sedd

 • Brexit: Pwy fydd â'r gair olaf o ran y DU?

  ayuda en linea

  Ysgrifennydd Cymru yn dweud y bydd yn sicrhau fod Cymru yn ganolog i delerau Brexit y DU, ond y prif weindog Theresay May fydd â'r gair olaf

 • Dirwyon goryrru yn cynyddu yn y de

  ayuda en linea

  Nifer y gyrwyr sydd wedi derbyn dirwy yn y llysoedd am oryrru yn ne Cymru wedi treblu, yn ôl ffigyrau diweddar y Weinyddiaeth Cyfiawnder

 • Oedi yn y chwilio am ddau fachgen yn y môr yng Ngwynedd

  ayuda en linea

  Bydd y chwilio am ddau fachgen aeth ar goll yn y môr ger traeth y Bermo yng Ngwynedd yn parhau yn ddiweddarach

 • Y Blaid Werdd: Na i awgrym Wigley

  ayuda en linea

  Arweinydd y Blaid Werdd yng Nghymru wedi wfftio awgrymiadau y dylai eu cefnogwyr bleidleisio i Blaid Cymru mewn etholaethau ble gall y cenedlaetholwyr ennill sedd

 • Ffrae iechyd: Rhoi cleifion mewn perygl?

  ayuda en linea

  Cyfarwyddwr y Coleg Nyrsio Brenhinol yng Nghymru yn poeni y bydd y ffrae am y GIG yn rhoi cleifion a staff mewn perygl

 • Cwestiynu cyfrifoldeb Carwyn dros y Gymraeg

  ayuda en linea

  Comisiynydd y Gymraeg wedi cwestiynu ai'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yw'r person cywir o fewn y llywodraeth i fod yn gyfrifol am y Gymraeg

 • 'Tollau Pont Hafren ymhlith y drytaf'

  ayuda en linea

  Pontydd Hafren ymhlith y drytaf i'w croesi yn y byd yn ôl ymgyrchwyr

 • Adnabod y corff yn y môr ger Y Bermo

  ayuda en linea

  Heddlu Gogledd Cymru'n cadarnhau mai Waseem Mohamed Muflahi yw'r dyn ifanc gafodd ei ddarganfod yn y môr ger Llanaber

 • Oedi yn y chwilio am ddau fachgen yn y môr yng Ngwynedd

  ayuda en linea

  Bydd y chwilio am ddau fachgen aeth ar goll yn y môr ger traeth y Bermo yng Ngwynedd yn parhau yn ddiweddarach