• Damwain Y Felinheli: Dyn wedi marw

  ayuda en linea

  Dyn yn marw yn dilyn gwrthdrawiad ger Y Felinheli nos Fercher

 • Oedi yn y chwilio am ddau fachgen yn y môr yng Ngwynedd

  ayuda en linea

  Bydd y chwilio am ddau fachgen aeth ar goll yn y môr ger traeth y Bermo yng Ngwynedd yn parhau yn ddiweddarach

 • Brittle mineral found miles beneath Earth's surface snaps to create tremors

  ayuda en linea

  Researchers at Brown University in Rhode Island believe a mineral called lawsonite (pictured) is to blame for earthquakes that occur at extreme depths below the Earth's surface

 • Cyngor Wrecsam yn cymeradwyo strategaeth y Gymraeg

  ayuda en linea

  Cyngor Wrecsam yn cymeradwyo strategaeth ar gyfer y Gymraeg yn y sir am y pum mlynedd nesaf

 • Chino y Nacho bring the party to Houston

  ayuda en linea

  Two generation and two worlds of music collided Saturday night as the "Chino y Nacho y Guaco" tour came to the Revention Music Center

 • Cwestiynu cyfrifoldeb Carwyn dros y Gymraeg

  ayuda en linea

  Comisiynydd y Gymraeg wedi cwestiynu ai'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yw'r person cywir o fewn y llywodraeth i fod yn gyfrifol am y Gymraeg

 • Ardal y cefnogwyr: Dim tocynnau ar ôl

  ayuda en linea

  Pob tocyn wedi ei werthu gyfer ardal y cefnogwyr yn Stadiwm y Principality yng Nghaerdydd ar gyfer y gêm fawr rhwng Cymru a Phortiwgal nos Fercher

 • Osborne i wneud Datganiad yr Hydref

  ayuda en linea

  Y Canghellor i wneud y Datganiad Hydref yn Nhŷ'r Cyffredin, am y tro olaf yn y Senedd hon

 • Pryder am gynllun i newid y sector rhentu

  ayuda en linea

  Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi eu cynlluniau i newid y sector rhentu tai yng Nghym

 • Brexit: Llywodraeth y DU yn colli achos llys

  ayuda en linea

  Yr Uchel Lys yn dyfarnu y bydd yn rhaid cynnal pleidlais yn Nhŷ'r Cyffredin cyn y gall Llywodraeth y DU ddechrau'n ffurfiol ar y broses o adael yr UE

 • £70m ychwanegol i Gymru gan Y Canghellor

  ayuda en linea

  Fe allai Cymru dderbyn tua £70 miliwn ychwanegol gan Y Trysorlys

 • Proms yn y Parc y BBC yn cael ei gynnal ym Mae Colwyn

  ayuda en linea

  Proms yn y Parc y BBC yn cael ei gynnal ym Mae Colwyn gyda llu o berfformwyr rhyngwladol, ond ai bachgen 13 mlwydd oed o Fethesda fydd seren y sioe?

 • Brittle mineral found miles beneath Earth's surface snaps to create tremors

  ayuda en linea

  Researchers at Brown University in Rhode Island believe a mineral called lawsonite (pictured) is to blame for earthquakes that occur at extreme depths below the Earth's surface

 • Key to valuable mineral deposits could lie in tops of BC trees

  ayuda en linea

  The project sampled the tops of trees for trace amounts of precious minerals in order to help mining compani

 • 'Llyfr y mis' yn Gymraeg am y tro cynta'

  ayuda en linea

  Cwmni Waterstone yn cyhoeddi bod llyfr y mis eu siopau yng Nghymru yn gyfrol Gymraeg am y tro cyntaf

 • Osborne i wneud Datganiad yr Hydref

  ayuda en linea

  Y Canghellor i wneud y Datganiad Hydref yn Nhŷ'r Cyffredin, am y tro olaf yn y Senedd hon

 • Cyngor Wrecsam yn cymeradwyo strategaeth y Gymraeg

  ayuda en linea

  Cyngor Wrecsam yn cymeradwyo strategaeth ar gyfer y Gymraeg yn y sir am y pum mlynedd nesaf

 • Adnabod y corff yn y môr ger Y Bermo

  ayuda en linea

  Heddlu Gogledd Cymru'n cadarnhau mai Waseem Mohamed Muflahi yw'r dyn ifanc gafodd ei ddarganfod yn y môr ger Llanaber

 • Prosiect Theatr Genedlaethol 'ar y silff' wedi Brexit

  ayuda en linea

  Dywedodd cyfarwyddwr artistig y cwmni, Arwel Gruffydd, bod canlyniad y refferendwm wedi creu "ansicrwydd" ac yn gosod "heriau ariannol"

 • Adnabod y corff yn y môr ger Y Bermo

  ayuda en linea

  Heddlu Gogledd Cymru'n cadarnhau mai Waseem Mohamed Muflahi yw'r dyn ifanc gafodd ei ddarganfod yn y môr ger Llanaber

 • Oedi yn y chwilio am ddau fachgen yn y môr yng Ngwynedd

  ayuda en linea

  Bydd y chwilio am ddau fachgen aeth ar goll yn y môr ger traeth y Bermo yng Ngwynedd yn parhau yn ddiweddarach

 • Dirwyon goryrru yn cynyddu yn y de

  ayuda en linea

  Nifer y gyrwyr sydd wedi derbyn dirwy yn y llysoedd am oryrru yn ne Cymru wedi treblu, yn ôl ffigyrau diweddar y Weinyddiaeth Cyfiawnder

 • Canibaliaeth: Cyhoeddi enw dynes

  ayuda en linea

  Cerys Marie Yemm oedd y ddynes 22 oed gafodd ei lladd mewn digwyddiad yn y Coed Duon ddydd Iau

 • Diwrnod y Cadoediad: Cofio'r rhai fu farw yn y Rhyfel Mawr

  ayuda en linea

  Pobl ar draws Cymru yn tawelu ar Ddiwrnod y Cadoediad, wrth i'r wlad gofio'r rhai fu farw yn y Rhyfel Mawr

 • Brexit: Llywodraeth y DU yn colli achos llys

  ayuda en linea

  Yr Uchel Lys yn dyfarnu y bydd yn rhaid cynnal pleidlais yn Nhŷ'r Cyffredin cyn y gall Llywodraeth y DU ddechrau'n ffurfiol ar y broses o adael yr UE

 • Key to valuable mineral deposits could lie in tops of BC trees

  ayuda en linea

  The project sampled the tops of trees for trace amounts of precious minerals in order to help mining compani

 • Prosiect Theatr Genedlaethol 'ar y silff' wedi Brexit

  ayuda en linea

  Dywedodd cyfarwyddwr artistig y cwmni, Arwel Gruffydd, bod canlyniad y refferendwm wedi creu "ansicrwydd" ac yn gosod "heriau ariannol"

 • Gwasanaethau Cymraeg wedi'u 'gwanhau' gan Lywodraeth y DU

  ayuda en linea

  Comisiynydd y Gymraeg yn cyhuddo Llywodraeth y DU o wanhau gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ar ei brif wefan

 • Bryn Terfel yn arwain dathliadau'r Tabernacl

  ayuda en linea

  Y canwr Bryn Terfel yn dathlu 30 o flynyddoedd ers sefydlu canolfan gelfyddydol y Tabernacl ym Machynlleth